درباره انجمن

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره انجمن

انجمن جغرافیایی ایران، یکی از قدیمی ترین و با سابقه ترین انجمنهای علمی کشور است که در سال 1352 به ثبت رسیده و البته سنگ بنای آن در دهه چهل نهاده شده. این انجمن در زمنیه های علمی، پژوهشی، کارشناسی ، برگزاری کنگره های علمی داخلی و بین المللی فعالیت می نماید.

فهرست